Vedení lidí v prostředí změn

Základní info

Obsah semináře:
* Předcházela uvažovaným změnám analýza výchozí situace?
* Jsme přesvědčeni (a umíme o tom přesvědčit i druhé),že uvažované změny jsou potřebné?
* Pokud ano, v čem a jak, co by měly umožnit?
* Umíte záměr změny správně vykomunikovat, dovedete věcně vyjednávat a přesvědčivě argumentovat?
* Jaké bude klást příprava a realizace změny požadavky na personalisty, leadery lidských zdrojů, management? Jaké na zaměstnance?
* Jaké vlastnosti by měli mít leadeři, nositelé změn, realizátoři ?
* Jak se na změny připravit z hlediska řízení (strategie změny, projektové řízení, plány, harmonogramy) a z hlediska vedení (kultura firmy, firemní vize, poslání, hodnoty, styl, symboly, charakter firemního života?
* Jak se vypořádat s bariérami změn?
* Žijete pod tlakem chystaných či probíhajících změn? Obáváte se, co budou změny pro vás a vaše blízké znamenat, nevíte, jak se s nimi vyrovnat?
* Chcete vědět, jak se připravit na změny, jak je efektivně přitom citlivě realizovat, výsledky zhodnotit a využít?

Cíl semináře:
* Seznámit se s celým procesem řízení změny - od přípravné fáze až po jeho realizaci a zhodnocení výsledků
* Poznat zásady strategie změny a projektového řízení změny
* Pochopit význam firemní kultury, motivace a energetizace lidí pro úspěch změny
* Využít přirozené nástroje změny (vedení, řízení, koučování, sebeřízení, komunikace a vyjednávání v obtížných podmínkách, facilitace, mediace, synergetizace, leadership, teambuilding, rozhodování) k rozvíjení osobností spoluzaměstnanců a k posilování jejich zlepšovatelského a spolupodnikatelského přístupu ke změnám

Cílová skupina:
* Personalisté,vzdělavatelé a management

Vedení lidí v prostředí změn

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je šest a dvě ? Součet zapište číslicemi.