Vedení lidí, týmů a motivace

Kurz na míru

Základní info

Obsah:
Přístupy k vedení lidí a pojetí vůdcovství
Individuální styl vedení a výkonové "kompetence"
Pracovní výkon a motivace
Pracovní chování ovlivněné potřebami, cíli a spokojeností
Motivátory a hygienické faktory
Užívání "ocenění" a "trestů"
Postupy motivace v denním pracovním styku

Vedení lidí, týmů a motivace

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.