Vedení lidí, řízení pracovních týmů

Kurz na míru

Základní info

Kurz je určen všem vedoucím pracovníkům, kteří pracují s podřízenými a řídí týmy. Osvojí si potřebné poznatky a zdokonalí své dovednosti v oblasti vedení lidí.Kurz má dvě varianty: a) pro manažery středního a vyššího stupně řízení, b) pro základní stupeň řízení (např. pro mistry).

Kurz vede lektorská dvojice. Jedná se o vysokoškolsky vzdělané odborníky (psychologie, pedagogika, sociologie), kteří mají potřebné pedagogické dovednosti a bohaté zkušenosti s vedením výcvikových kurzů.

Přehled témat:
* struktura a dynamika pracovního týmu, role vůdce
* poznávání skupinových jevů, neformální struktury, skupinové klima
* styly vedení skupiny - výhody a nevýhody, autorita vedoucího
* manažerská sebereflexe - předpoklady úspěšnosti řídícího pracovníka
* motivace a hodnocení pracovníků, techniky delegování
* výcvik v komunikaci: vedení porad, pohovory, základy vyjednávání
* techniky analýzy a řešení konfliktních situací v týmu a na pracovišti

Vedení lidí, řízení pracovních týmů

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je osm a deset ? Součet zapište číslicemi.