Vedení lidí, řízení pracovních týmů

Kurz na míru

Základní info

Kurz je určen všem vedoucím pracovníkům, kteří pracují s podřízenými a řídí týmy. Osvojí si potřebné poznatky a zdokonalí své dovednosti v oblasti vedení lidí.Kurz má dvě varianty: a) pro manažery středního a vyššího stupně řízení, b) pro základní stupeň řízení (např. pro mistry).

Kurz vede lektorská dvojice. Jedná se o vysokoškolsky vzdělané odborníky (psychologie, pedagogika, sociologie), kteří mají potřebné pedagogické dovednosti a bohaté zkušenosti s vedením výcvikových kurzů.

Přehled témat:
* struktura a dynamika pracovního týmu, role vůdce
* poznávání skupinových jevů, neformální struktury, skupinové klima
* styly vedení skupiny - výhody a nevýhody, autorita vedoucího
* manažerská sebereflexe - předpoklady úspěšnosti řídícího pracovníka
* motivace a hodnocení pracovníků, techniky delegování
* výcvik v komunikaci: vedení porad, pohovory, základy vyjednávání
* techniky analýzy a řešení konfliktních situací v týmu a na pracovišti

Vedení lidí, řízení pracovních týmů

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.