VEDENÍ LIDÍ - LEADERSHIP

Kurz na míru

Základní info

1-2 dny
2,5 dne při volbě varianty kombinace klasického tréninku a outdoor tréninku

Cílem tohoto tréninkového programu, určeného především pro nižší a střední management je, aby každý z účastníků poznal vlastní styl vedení lidí, poznal, prakticky si osvojil a byl schopen volit nejvhodnější styly vedení lidí pro aktuální situaci.

Obsah:
Test preferovaného osobního stylu řízení, modelové situace a jejich rozbor usnadní každému z účastníků základní orientaci v možných přístupech k řízení - vedení lidí. Praktické zkušenosti, doplněné základní teorií z oblasti vedení lidí a týmové práce pomohou k pochopení rozdílu mezi transakčním, transformačním vedením a vedením koučinkem jako vrcholnou formou vedení lidí. Společně s účastníky se v neposlední řadě zamýšlíme nad úlohou manažera a leadra v prostředí jejich firem a formou týmového koučinku hledáme způsob nejlepšího převedení právě získaných znalostí a dovedností do jejich praxe.

VEDENÍ LIDÍ - LEADERSHIP

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.