Vedení lidí II - vedení lidí koučinkem

Kurz na míru

Základní info

Určení:

střední a vyšší management

Předpoklady:

Základním předpokladem je absolvování prorgamu Vedení lidí I, výhodou je absolvování programu Týmová práce a Komunikace.

Cíle:

Program je zaměřen na porozumění možnostem, které nám koučink nabízí, osvojení praktických návyků a dovedností v koučování jednotlivců i týmů.

Obsah:

 • kouč versus mentor, instruktor
 • využití koučinku
 • manažer a kouč
 • tradiční manažer
 • kouč
 • kultura zodpovídání se a zodpovědnosti
 • podstata koučování
 • mozek a mysl
 • základní principy a předpoklady tzv. výsledkově orientovaného přístupu
 • kvality a dovednosti kouče
 • efektivní kladení otázek
 • pozitivní a výsledkový rámec koučování
 • základní náčrt koučovací schůzky
 • vytváření řešení
 • logické úrovně
 • zpětná vazba
 • rámec zpětné vazby vs. rámec neúspěchu
 • 5 klíčových úrovní pro transformační koučování
 • koučovací smlouvy
 • prvky vztahu mezi koučem a koučovaným

Metody:

skupinová diskuze, výklad, případová studie, praktický nácvik, trénink monitorovaný videokamerou

Rozsah:

3 dny

Počet účastníků:

doporučený počet účastníků 12 - 14

Vedení lidí II - vedení lidí koučinkem

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.