Vedení lidí

Kurz na míru

Základní info

Účastníci kurzu budou obeznámeni s různými styly vedení, naučí se analyzovat svůj vlastní styl a dozví se, jak nejlépe vést skupinu i jednotlivce v různých situacích tak, aby dosáhli výborných výsledků.

Co se naučíte?

 • Identifikovat vlastní styl vedení
 • Lépe poznat své vůdčí schopnosti, které umožní budování neformální autority
 • Používat různé styly vedení podle aktuální potřeby a s ohledem na stanovené cíle a zralost týmu
 • Přijmout roli vůdce

Obsah kurzu

 • Řízení x vedení
 • Dimenze vůdcovství v práci manažera
 • 3 proměnné - osobnost, situace, skupina
 • Osobnost vůdce - budování přirozené autority
 • Styly vedení
  - Individuální přístup pří vedení lidí
  - Vůdcovství a situace
  - Identifikace vlastního stylu vedení
  - Situační styly vedení lidí a zásady komunikace použití jednotlivých stylů
  - Motivace týmu pomocí situačního vedení
 • Vůdce jako nositel strategie, firemní kultury a hodnot

Délka

2 dny

Vedení lidí

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.