Vedení lidí - činnost mistra

Kurz na míru

Základní info

Mezi základní a rozhodující činitele v prosperitě každé firmy patří co nejlépe pracující management. Naše dosavadní zkušenosti ukazují, že podmínkou úspěšné práce lidí na těchto pozicích není jen jejich dostatečná průprava ve vedení lidí (efektivní styly jednání, komunikační dovednosti apod.), které se může dosáhnout výcvikem technik, ale i to, co zahrnuje vytváření pozitivní a motivující atmosféry ve skupinách, se kterými pracují a to čemu říkáme budování pocitu příslušnosti k firmě, loajality a jejich vzájemné pozitivní ovlivňování zájmů jedinců a celé firmy.

Klíčová slova:
učení prožitkem, koncepční vzdělávání, pozitivní firemní klima, loajalita, účinné vedení lidí, komunikace, sociální učení a dovednosti, individualizovaný a speciální postup podle možností a potřeb skupiny.

Cílová skupina:
mistři, střední management

Časový program:
celkem 24-26 hod., nejlépe ve 4-6 hodinových blocích

Absolvováním tohoto programu mohou účastníci získat tyto dovednosti a zkušenosti:
Samostatnost, schopnost rozhodovat se řešit nové situace a spolupracovat
Reálně hodnotit sebe, své možnosti, svůj pracovní výkon a úkoly,které plní
Určovat a hodnotit osobní cíle ve vztahu k jiným lidem, k práci a k vlastnímu postavení v organizaci
Pozitivně ovlivňovat spolupracovníky a podřízené efektivní komunikací
Využívat tým jako celek
Řešit konfliktní a zátěžové situace
Být tvořivý při řešení problémů

Témata a obsah kurzu:
Obecné principy chování pracovníků organizace vzhledem k posilování firemní spolupráce
Vedení lidí a budování úspěšného týmu
Postavení vedoucího pracovníka v organizaci
Poznání vlastních komunikačních stylů
Techniky sebepoznání
Postavení, mé možnosti a úkoly ve firmě vzhledem k pozici,kterou zastávám
Efektivní komunikace, (verbální a neverbální komunikace) komunikační dovednosti
Jak přesvědčovat, spolupráce a řízení konfliktů, rozvíjení vůdcovských předpokladů
Proaktivní přístup v sociální komunikaci
Týmové řešení problémů
Skupinová dynamika a život skupiny - možnosti jejího ovlivnění

Vedení lidí - činnost mistra

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.