Vedení lidí a týmu

Kurz na míru

Základní info

Zodpovědností prodejního managera je zajištění plnění plánu. Situaci má o to náročnější, že prodejní výsledky neovlivňuje přímo, ale prostřednictvím svého prodejního týmu sestávajícího z lidí různých typů a různé úrovně dovedností. Problematice vedení lidí a týmu se věnuje trainingový program obsahující řadu námětů a případových studií. Ukáže, jak tým vést, jak pracovat s jednotlivci, jak je motivovat. Za použití videokamery a zpětné vazby kolegů může manager zdokonalit svůj přístup k členům týmu a plně využít jejich potenciál k plnění prodejních cílů.

Vedení lidí a týmu

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.