Vedení lidí a řízení pracovních skupin ve výrobě

Kurz na míru

Základní info

Zaměření kurzu

Tento velmi praktický kurz je zaměřen na vedení týmů a řízení změn ve výrobním prostředí.

Komu je kurz určen

Program je určen pro vedoucí pracovníky firem, majitele firem, podnikatel, kteří potřebují pro svou práci personální řízení.

Zkrácený obsah

  • Poznat zákonitosti ve struktuře pracovních skupin
  • Situační řízení, systémový přístup
  • Role vedoucího- plánování a vedení pracovních skupin
  • Uspořádání výrobních procesů
  • Vize
  • Faktory výkonnosti skupiny
  • Řízení změn- předpovědi, prognózování, Delfská metoda
  • Zadávání a kontrola úkolů
  • Individuální a skupinový výkon

Místo konání

Neuron consulting, s.r.o., Kratochvílova 1

Metody a techniky

Důraz je především kladen na propojení teorie s praxí a nedílnou součástí teorie jsou praktické ukázky, praktická cvičení, řešení případových studií a modelových situací.

Účastníci se naučí poznat zákonitosti ve struktuře pracovních skupin, situační řízení, role vedoucího, vize, faktory výkonnosti skupiny, řízení změn, zadávání a kontrolu úkolů, individuální a skupinový výkon.

Podklady k tréninku budou v tištěné podobě s prostorem pro poznámky účastníků, formát A4 kroužková vazba.

Účastníci obdrží osvědčení o absolvování kurzu.

                         Více informací naleznete zde:                  

 

Vedení lidí a řízení pracovních skupin ve výrobě

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.