Vedení lidí a řízení pracovních skupin

Základní info

(Rozvíjení techniky efektivního vedení lidí a zvyšování výkonnosti pracovních skupin)

* Pracovní skupina (struktura skupin, řízení, role vedoucího, vize, faktory výkonnosti skupiny)
* Komunikace a vedení skupin (vývoj skupiny, situační řízení, úloha vedoucího, význam složek)
* Řídící styl vedoucího (sebeocenění, komunikační styl, vůdcovství, zdroje autority)
* Techniky vedení lidí (zvyšování výkonu, delegování, motivování, motivování, řízení změn)
* Pozitivní vedení (koučování, stimulování, motivování, posuzování a hodnocení výkonu)
* Zvládání konfliktů (způsoby řešení konfliktů, zvládací strategie, pozitivní řešení konfliktů)
* Řízení výkonu skupiny (zadávání a kontrola úkolů, řízení změn, individuální a skupinový výkon)

Organizační charakteristika kurzů:
Kurzy jsou organizovány jako tréninkové, s aktivním nácvikem technik a dovedností, s využitím videozáznamů a zpětné vazby. Pracovní sešity. Program může být upřesněn podle konkrétních požadavků firmy. Termíny realizace kurzů se přizpůsobí potřebám času a místa objednatele. Kurzy jsou vhodné pro ucelené skupiny pracovníků firem.

Způsob realizace:
V místě objednatele nebo v prostorách zajištěných dodavatelem.

Cenové podmínky:
Výhodné smluvní ceny.

Vedení lidí a řízení pracovních skupin

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je sedm a tři ? Součet zapište číslicemi.