Vedení lidí a osobní rozvoj s enneagramem

Základní info

Enneagram je unikátní systém poznání osobnosti

 • nabízí efektivní změnu k růstu kvality života
 • nabízí pochopení svých návyků na úrovni myšlení, emocí a jejich projevů v chování
 • poznáte své dary, vaše přirozené dispozice
 • přináší poznání příčin konfliktů, destruktivních emocí a hlavně cestu, jak z „toho“

„V každém z nás je ukryt diamant“.

Z programu si odnesete

„Když si koupím kopírku, mám k ní tlustý návod. Pokud přijmu člověka a spolupracuji s ním, žiji s ním, nikdo mi návod nedodá. Dokonce mi nedali ani návod k sobě samému. Enneagram mi to umožnil získat." To jsou slova jednoho majitele firmy, který absolvoval náš program. I vy jistě znáte někdy ten pocit bezradnosti, jak vyjít s lidmi, kteří jsou experty, ale mají návyky, které narušují komunikaci a spolupráci.

Záměrem proto je: Získat návod k lepší „obsluze“ člověka!

 • Znát vnitřní motivaci a umět s ní pracovat.
 • Prožitkové poznání struktury své osobnosti a objevení přirozené síly svého stylu leadershipu
 • Nalezení bodů rozvoje osobnosti a plán k jeho dosažení u sebe i okolí
 • Zlepšení schopnosti pochopení lidí a schopnosti rozvíjet potenciál lidí okolo sebe jak v práci, tak i soukromí
 • Posílení osobní sebedůvěry

Témata

 • Sebevedení a vedení lidí
 • Mapa vnitřních osobnostních návyků
 • Pochopení vnitřní motivace
 • Sebereflexe a zpětná vazba
 • Osobní rozvoj a podpora rozvoje týmu
 • Tipy pro lepší komunikaci a spolupráci

Klíčová slova:

 • sebeuvědomeni, sebepoznání, sebedůvěra
 • osobní kvality a přirozené dary
 • prostor osobnostního rozvoje a zlepšení
 • styly leadershipu

Možná nevíte, že tento kurz probíhá již mnoho let jako součást dlouhodobého programu osobnostního rozvoje Emoční leadership. Pomohl již stovkám ředitelům, manažerům, majitelům – leaderům špičkových českých firem k dosažení zásadního nárůstu kvality jejich leadershipu a tím se celkově zvýšila kvalita jejich života a práce. Pakliže i Vy jdete touto cestou, cestou zásadní pozitivní změny , můžete po tomto semináři /modulu dále pokračovat v dlouhodobém programu!

Jak kurz probíhá?

 • Dostanete úvodní pokyny pro přípravu na vlastní seminář a naladění na něj
 • Metodicky budete vedeni k nárůstu sebeuvědomění
 • Na semináři si ukážeme, jak v ést člověka celostním způsobem a efektivněji tvořit
 • Poznáte a pochopíte mapu orientace ve vnitřním prostředí lidí
 • Uchopíte kompletní strukturu své osobnosti a její silné a slabé stránky.
 • Získáte konkrétní tipy rozvoje své osobnosti – nástroj dlouhodobého rozvoje.
 • Cesta kultivace osobnosti je individuálně směrována na zlepšení vašich manažerských dovedností.
 • Poznáte dominanci vnitřních motivů svého stylu chování a stylů ostatních – zlepšíte motivaci
 • Získáte 2 konkrétní kroky podpory rozvoje i po ukončení kurzu. Možnost jak dále rozvíjet sebe i lidi kolem v denní praxi života

Metody

Interaktivní výklad, interview – řízený rozhovor – sdílení osobnostních rysů, zpěná vazba, koučovací přístup, osobní práce na plánu rozvoje, sdílení zkušeností a korekce chyb

Vedení lidí a osobní rozvoj s enneagramem

$course.accreditationsStr

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je dvě a sedm ? Součet zapište číslicemi.