Vedení hodnotících rozhovorů

Kurz na míru

Základní info

Popis programu:

Každý zaměstnanec má podle Zákoníku práce alespoň 1x za rok nárok na hodnotící rozhovor s nadřízeným.

V současné době jsou takovéto rozhovory uskutečňovány nepravidelně / nekoncepčně a manažeři je řeší spíše intuitivně, tzn., nemají potřebné znalosti a dovednosti.

Tento trénink poskytne manažerům takové dovednosti, které povedou k motivaci vést individuální hodnotící/motivační rozhovory se spolupracovníky.

 

Užitek pro manažery (účastníky programu):

Manažeři po skončení programu budou mít dostatek informací o tom:

>     Jaká jsou pravidla pro vedení hodnotících rozhovorů

>     Naučí se definovat cíle a efekty individuálních rozhovorů.

Současně získají dovednost:

>     Připravit si a vést motivační hodnotící rozhovor

>     Poskytovat konstruktivní zpětnou vazbu

Do praxe si odnesou:

>     Tipy na vedení hodnotících rozhovorů s různými typy lidí.

>     Zpracovaný plán vedení hodnotících rozhovorů.

>     Dostatek inspirace, tipů a podnětů od trenérů pro využití v praxi.

Vedení hodnotících rozhovorů

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.