Vedení hodnotících a motivačních pohovorů

Kurz na míru

Základní info

Určeno pro:
Top management, střední management, personalisté

Cíl:
* Získat znalosti o problematice motivování lidí, zjišťování spokojenosti, odhalování motivačních stimulů, zvyšování důvěry a sebedůvěry podřízených
* Uvědomit si vzájemnou závislost a podporu mezi hodnocením a motivováním, včetně odměňování a rozvoje podřízených

Obsah:
* Různé pohledy podřízených na motivační pohovory
* Význam průběžného motivování podřízeného
* Uspokojování základních potřeb nebo motivace pro pracovní výkon?
* Fáze motivačního pohovoru
* Typické problémy při motivačních pohovorech
* Hodnocení pracovního výkonu
* Řízení pracovního výkonu
* Rozvoj a profesionalita zaměstnance
* Úsilí a motivace - schopnosti - vnímání pracovní role / úkolů
* Fáze hodnotícího pohovoru

Vedení hodnotících a motivačních pohovorů

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je osm a devět ? Součet zapište číslicemi.