VEDENÍ A ŘÍZENÍ TÝMU, TÝMOVÁ SPOLUPRÁCE

Kurz na míru

Základní info

Pojmy vedení a řízení a teorii a praxi - kterého stylu více využívám a jaké to má důsledky
Jak se z pracovní skupiny stává tým a co je třeba udělat, aby proces probíhal úspěšně
Způsobilost a vhodnost pracovníků týmu - jak vybírat lidi do týmu podle odbornosti a osobnostních předpokladů /týmové role podle Belbina/ a jak silných stránek lidí využívat
Efektivita týmu - společný cíl, společná vůle ho dosahovat, jasně vymezené odpovědnosti, respektované role, efektivní komunikace, důvěra a dobré vztahy
Osobnost vedoucího týmu - rozhodující kritérium orientace na výsledky, ochota přijmout komplexní odpovědnost, samostatné iniciativní jednání v zájmu profitu týmu, klientů, i jednotlivých členů týmu, soustředění na priority, výkonnost stavět na silných stránkách zaměstnanců, budovat důvěru, myslet pozitivně a vést lidi od soustředění na problémy k soustředění na příležitosti / vůdcovství/
Je vůdcovství věcí talentu nebo pilné práce ?
Umění kritizovat a umění uznat úspěch - poskytování průběžné a soustavné zpětné vazby
Umění delegovat - přidělit díl odpovědnosti a pravomoci, rozpoznat situaci zralou pro delegování, zachovat efektivní postup pro zajištění úspěšnosti delegování. Proč manažeři tak málo delegují ?
Umění ukládat úkoly - definovat úkol, instruovat, kontrolovat, vyhodnocovat
Umění budovat vztahy - důvěra, přirozenost, spravedlnost, plnění slibů sdílení emocí, nezneužívat moci
Umění rozhodovat a unést rizika - postup při rozhodování, firemní a týmová rizika v oblasti personální / stabilizace a rozvoj lidí /, komunikace, vymezení odpovědnosti, koordinace, výkonnosti.
Týmové benefity - endorfiny z výkonu a růstu, transparentní pravidla pro dosahování benefitů
Týmové pracovní porady - jak využívat potenciálu účastníků ke hledání optimálních řešení
Jak vést lidi k proaktivnímu vnímání potřeby změn

Manažerské koučování v týmové praxi - rozvoj lidí prostřednictvím objevování. Koučování a zvyšování výkonu.

VEDENÍ A ŘÍZENÍ TÝMU, TÝMOVÁ SPOLUPRÁCE

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.