"Vedení a řízení lidí ve výrobě"

Kurz na míru

Základní info

"Vedení a řízení lidí ve výrobě"

Program pro manažery výroby, mistry, team nebo shift leadery.

Rozsah je variabilní podle potřeb, může být použitý pro trénink od jednoho do více dnů, i pro individuální koučování. Obsah je sestaven především z následujících témat:

Æ  Základní přístupy k druhým při zadávání úkolů

 • Spolupráce při vytváření plánu akcí a nutnost rozhodování
 • Lidé podporují to, co pomohli vytvořit – jak nejlépe zatáhnout do akce?
 • Důležitost nepřebírání úkolů druhých – „Kde je opice (povinnost splnit úkol)?

Æ  Konstruktivní motivace

 • Jak zvýšit motivaci druhých pro přijímání zpětné vazby?
 • Hledání optimálního způsobu zvládání různých situací, které souvisí s výkonem, chováním, dosahováním cílů a předáváním zkušeností
 • „Motivační raketa“

Æ  Rozdíl a přínosy okamžité a strukturované zpětné vazby

 • Správné vyvážení odvahy a empatie – asertivní prosazení vs. zmírnění možného negativního dopadu zpětné vazby na druhé
 • Druhy a formy zpětné vazby, kdy a jak ji nejlépe poskytnout?
 • Vyvážená struktura - cesta od minulých výsledků přes současné dovednosti a schopnosti k budoucímu akčnímu plánu
 • Posílení schopnosti sebereflexe a schopnost sebehodnocení
 • Jak se nejlépe shodnout na hodnocení minulých aktivit a ověřit výsledek?

Æ  Jak nejlépe reagovat na chyby – pokárání s cílem dosažení zlepšení

 • Zaujetí neutrálního postoje: „Ano člověku, ne situaci.“
 • Důležitost pochvaly a ocenění výsledku.
 • Kontrola – důležitost a její vnímání jako nástroje pro neustálé zlepšování, ne pouze jako prostředek pro odhalování chyb

Æ  Příprava na jednání

 • Co udělat před různými situacemi, kdy máme čas se připravit?
 • Jak využít přípravy druhých?

Æ  Každý kontakt s vedeným pracovníkem může být „rozvojová schůzka“

Æ  Situační „leadership“

 • Nutnost rozdílného přístupu k druhým podle úrovně připravenosti
 • Využití motivace a schopnosti pro nastavení adekvátního stylu podle situace
 • Co je nadměrné a nedostatečné vedení?

"Vedení a řízení lidí ve výrobě"

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.