Vedení a řízení lidí

Kurz na míru

Základní info

Kurz je určen pro vedoucí pracovníky

Efekty:
*zvýšit pracovní motivaci, pocit sounáležitosti se zaměstnavatelem i vnitřní *soudržnost týmu
*zlepšit se ve schopnostech vést a řídit své podřízené
*umět lépe motivovat, delegovat úkoly a kontrolovat
*vědět, jak zvládat konflikty a jak účinně prosazovat vnitrofiremní zásady
*znát základy týmové práce a ví, jak být platným členem týmu i jeho vedoucím

Obsah:
Osobnost liniového manažera
* postavení liniového manažera ve společnosti a požadavky vedení
*předpoklady pro manažerskou práci
*loajalita - předpoklad úspěšného
*analýza vlastního manažerského potenciálu
*principy sebeřízení a vlastního rozvoje
*zvládání zátěže
Vedení a řízení lidí:
*týmová práce
*motivace podřízených
*nefinanční formy motivace
*delegování pravomocí
*organizace času a plánování
*účinná kontrola
*rozhodování a řešení problémů

Časová dotace:
2 - 4 dny

Vedení a řízení lidí

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.