VEDENÍ A MOTIVACE V OBDOBÍ ZMĚN

Kurz na míru

Základní info

Anotace

„Změna je zcela zásadní součástí podnikání. Musíte se změnit, a je lepší to udělat dříve, než vás donutí okolnosti.“

V tomto programu se seznámíte s osvědčenými postupy, jak vést jednotlivce a tým v obtížných změnových situacích. Naučíte se zvolit vhodný způsob komunikace změn a pozitivní motivace ke změnám s ohledem na požadované cílové postoje zaměstnanců.

 

Cíle programu

 • Naučit se řídit změny v podniku s ohledem na politiku přijetí změny
 • Osvojit si postupy, jimiž lze působit na postoje zaměstnanců z hlediska prosazování změn
 • Poznat specifika vedení lidí v období změn a naučit se na ně ve svém manažerském působení reagovat

 

Obsah programu

 • Management změn a význam připravenosti na změny
 • Psychologické aspekty změny
 • Příčiny a projevy bariérových postojů ve vztahu ke změnám (preference stability, zvyk, úzký osobní zájem atd.)
 • Význam analýzy potřeb cílové skupiny zaměstnanců a prezentace užitku plynoucího ze změny
 • Techniky překonání odporu k realizaci změny a řetězec kroků při změně postoje
 • Překonávání agresivity a pasivity při prosazování změny
 • Typologie osobnosti vztahující se ke změně
 • Manažerská komunikace a techniky vedení lidí v období změn (přijmout roli manažera, dávat najevo zájem o druhé, rozhodovat, motivovat, přesvědčovat atd.)
 • Struktura komunikace změn
 • Zásady komunikace a prezentace změn
 • Řízení politiky přijetí změny – jak měnit postoje lidí ke změně  a motivace k přijímání změn
  • význam emocí pro přijetí změny
  • racionální stabilizace změny
  • sebemotivace, zacílení a aktivizace sebe sama
  • motivování ostatních spolupracovníků
 • Identifikace názorů vedených spolupracovníků v průběhu změny a jejich využití ve prospěch realizace změny

Užitečné Vám může být i ...

Metody          

 • interaktivní výklad 
 • trénink, vč. videotréninku a hraní rolí
 • praktická cvičení a případové studie
 • manažerské hry, týkající se řízení změn                               

 

 

Klíčová slova

vedení, motivace, manažerské dovednosti, manažer, změna, změny, řízení změn, zvládání změn, změnový, odpor, participace

 

 

 

VEDENÍ A MOTIVACE V OBDOBÍ ZMĚN

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.