Vedení a motivace spolupracovníků

Kurz na míru

Základní info

Seminář je zaměřen na:
sebepoznání účastníků semináře
zdůraznění role individuálního stylu vedení
teoretické předpoklady a na rozvoj dovedností v motivování spolupracovníků
poznávání individuálních motivačních preferencí u vedených spolupracovníků
rozšíření škály forem motivace, jichž účastníci v praxi využívají
vyvážené využívání různých motivačních nástrojů
provázanost tzv. hard a soft skills v rámci komplexnosti manažerských činností
přenos některých teoretických poznatků z teorie řízení pracovníků do praxe

Vedení a motivace spolupracovníků

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.