Vedení a motivace lidí ve firmách a organizacích

Základní info

Témata kurzu

  • řízení a budování užitečnosti, efektivity, stability a dynamiky firemního systému
  • řešení problémů firmy na úrovni příčin
  • systematické řízení změn ve firmách ovlivňováním kompetencí
  • motivace: jak dosáhnout toho, aby lidé rádi pracovali
  • spolupráce: ovlivňování mezilidských vztahů, stimulace soutěžení a spolupráce

Kurs Vám nabídne pohled na firmu či organizaci v logických souvislostech. Naznačí posloupnost, ve které je rozumné zabývat se firemními problémy od užitečnosti až po dynamiku.

Kurs ukáže, do jaké míry je možné řídit firmu ovlivňováním kompetencí lidí, kteří pro firmu pracují, pokud rozvoj lidských kompetencí neztratí kontakt s tvrdou (“produkční”) částí firmy.

A konečně, ve firmě najdete moderní metody motivace lidí, založené na rozlišování osobností, a návod, jak stimulovat základní typy vztahů mezi lidmi – soutěžení, spolupráci, obětavost a další.

Možná nevíte, že

lektor je autorem teorie vitality a spoluautorem metody Management by Competencies, které již více než deset let pomáhají firmám investovat do svého rozvoje přesně tím způsobem, který přináší relativně nejvíce užitku při relativně nejmenších nákladech. Jeho kniha Vedení lidí, týmů a firem, popisující teorii vitality, se od roku 2002 dočkala již čtvrtého vydání.

Jak kurs probíhá

Je interaktivní, zaměřený na odvozování poznatků v diskusích. Dopolední část je přednostně věnována znalostem, odpolední program je více dovednostní. Kurs zahrnuje test, týkající se diagnostiky motivačních typů lidí.

Vedení a motivace lidí ve firmách a organizacích

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je sedm a čtyři ? Součet zapište číslicemi.