Vedení a motivace

Kurz na míru

Základní info

Charakteristika:
Úspěšný manažer dosahuje potřebných výsledků jedině získáním podpory a důvěry svého týmu. Umění motivovat a vést jsou nezbytné předpoklady pro práci manažera. Jsou cestou k dosažení vyšší efektivity práce.

Určeno pro:
- střední management a zkušenější liniové manažery

Co se naučíte:

* volit vhodný přístup ke svým podřízeným
* používat tzv. cyklus řešení problémů
* lépe motivovat spolupracovníky
* aplikovat principy tzv. minutového řízení

Témata:

* Manažer a jeho lidé
* Styly vedení
* Osobní vlastnosti manažera
* Cyklus řešení problémů a jeho aplikace
* Definování problému, identifikace pravděpodobných příčin, hledání alternativních řešení, výběr optimálního řešení, uskutečnění řešení
* Měření a kontrola
* Motivace lidí
* Identifikace motivátorů a demotivátorů
* Tzv. "minutové řízení"
* Příklady, řešení cvičných situací

Metody výuky:
- výklad a moderovaná diskuse
- praktický nácvik modelových situací
- řešení případových studií

Rozsah kurzu:
2 - 3 výukové dny

Vedení a motivace

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.