Úspěšný tým

Kurz na míru

Základní info

"Tým je tak silný jako jeho nejslabší hráč."
Spolupráce = oboustranná výhoda, vítězem jsou oba.
Kurz je určen pro členy i pro vedoucí týmu.
- osobnost a její role v kolektivu
- definice týmu, tým versus pracovní skupina
- sestavení týmu
- kolektiv mužský, ženský, smíšený
- předávání informací, komunikace mezi zaměstnanci
- rozdělení rolí v týmu, řízení týmu
- překonávání komunikačních bariér
- práva a povinnosti vedoucího týmu - delegování
- motivace jednotlivců v týmu
- autodiagnostika silných a slabých stránek
- sebereflexe
- praktické ukázky, názorné příklady, testy
KDY? Když chcete vytvořit dobře spolupracující tým
PROČ? Třeba proto, že chcete podnítit zaměstnance k větší osobní aktivitě a zodpovědnosti
Rozsah: 1 den

Úspěšný tým

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.