Úspěšný team leader – poznejte „své“ lidi.

Kurz na míru

Základní info

 

Úspěšný  team leader  – poznejte „své“ lidi.

Jak poznat lidi různých typů a jak s nimi jednat? Jak využít silné stránky jejich osobnosti? Jak je dále rozvíjet?  Jak jednotlivé typy přesvědčit, motivovat je a konstruktivně s nimi komunikovat? Jak zvládat obtížné komunikační situace s jednotlivými kolegy a spolupracovníky? To vše jsou zásadní otázky pro efektivní vedení lidí a týmu.

Barevná 4-typová osobnostní typologie Vám pomůže pochopit druhé i sám sebe a získáte tak nástroje pro lepší a efektivní komunikaci v týmu, při vedení lidí, v profesním i osobním životě. Dozvíte se, co na každého z nich platí - jak v osobním životě, tak v práci. Budete umět volit ta správná slova, pochvaly, budete umět lépe delegovat úkoly a to vše povede k vyšší spojenosti a efektivnosti Vaše týmu.

Staňte se těmi, co naslouchají, chápou a ví, jak reagovat, aby dokázali své podřízené motivovat.

OBSAH:

·         Typologie osobnosti

·         Podmínky sestavení týmu snů

·         Momenty pravdy – nadšený člen týmu

·         Budování vztahů v týmu

CÍLE:

·         Poznat rozdíl na základě typologie osobnosti

·         Umět rozeznat jednotlivé typy osobností a jejich projevy chování

·         Přizpůsobení komunikace jednotlivým typům osobnosti

·         Naučit se zadávat úkoly, projevovat pochvalu ale i kritiku jednotlivým členům týmu dle osobnostní typologie

 

Pro koho je seminář určen:

Vedoucí pracovníky, Team leadery, Projektové managery, HR,…

Úspěšný team leader – poznejte „své“ lidi.

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.