Urobte zo svojej asistentky torpédoborec

Kurz na míru

Základní info

Ak má šéf schopnosť zarobiť pre organizáciu peniaze, alebo značne zvýšiť štatistiky a ak bola táto schopnosť prakticky dokázaná, mal by mať „prostriedky“.

Táto schopnosť sa často objaví vtedy, keď je šéf nejaké obdobie neprítomný na svojom poste alebo je odvolaný núdzovými situáciami. Počas takýchto období môže príjem firmy klesnúť.

Hodnota, o ktorú sa zmenší príjem je „rozdiel prostriedkov“ tohto šéfa. Napr.: keď šéf pracuje, príjem firmy je 200.000 Sk za týždeň. Keď nepracuje, príjem firmy je 150.000 Sk za týždeň. V tomto prípade je to suma 50.000 Sk za týždeň. To znamená, že firma by si mohla dovoliť vynaložiť extrémnu sumu 50.000 Sk týždenne na to, aby poskytla šéfovi prostriedky pre jeho prácu, aby nebol preťažený. „Rozdiel prostriedkov“ sa môže taktiež posudzovať aj podľa iných štatistík, ale štatistika príjmov je tou najhlavnejšou.

Šéf nemá asistentku preto, lebo je šéf. Šéf ju má vtedy, keď má „rozdiel prostriedkov“ nad hranicou bežného očakávania.Asistentka je niekto, kto:

  • odbremeňuje komunikačné línie šéfa
  • urýchľuje línie
  • zhromažďuje informácie
  • získava pre šéfa voľný čas
  • ochraňuje šéfa

Asistentka vykonáva vo väčšej či menšej miere všetky vyššie spomenuté kategórie. Jej účelom je pomôcť šéfovi uvoľniť čas pre činnosti, ktoré sú nevyhnutné na získavanie príjmov, odpočinok alebo dovolenku, a chráni ho pred preťažením. V podstate udržiava šéfove komunikačné línie (ľudí, správy, listy, systém komunikácie, telefonáty) čisté, zabezpečuje ich chod a dohliada na ne. Asistentka je omnoho viac

ako slečna na varenie kávy alebo spojovateľka na ústredni.

V skutočnosti je to manažérsky post. Dobrá asistentka dokáže zvýšiť funkčnosť šéfa a tým zlepšiť chod firmy o 30%.

Je životne dôležité, aby sa tejto konzultácie zúčastnili šéf aj asistentka zároveň. Šéf si zopakuje mnohé veci z predchádzajúcich seminárov, asistentka dostane brífing o základných a najdôležitejších nástrojoch manažmentu. Priamo počas konzultácie si naplánujú ďalšie kroky vo firme tak, aby asistentka mohla zvládať šéfa a neod-chyľoval sa od stanovených priorít.

Počas konzultácie podrobne preberieme
30 najdôležitejších povinností asistentky, a tu pochopíte, že asistentka nie je radový pracovník, ale manažérsky post.

Tešíme sa na stretnutie a prajeme vám veľa nových poznatkov!

Business Success

Urobte zo svojej asistentky torpédoborec

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.