Úprava písemností dle normy ČSN 01 6910

Kurz na míru

Základní info

Kurz pro firmy a instituce na objednávku

Kurz je určen lidem, kteří ve své profesi potřebují znát a dodržovat základní pravidla obchodní a úřední korespondence. Podrobně se seznámíte s obsahem platné české normy pro grafickou úpravu textů a formální uspořádání písemností. Pozornost bude věnována také nejčastějším jazykovým úskalím administrativního stylu.

Obsah kurzu

  • základní rysy administrativních písemností
  • formální úprava korespondence (hlavička dopisu, odvolací údaje, oslovení, úprava textu, umístění podpisů a razítek apod.)
  • úprava osobních dopisů (např. při jmenování do funkce apod.)
  • e-mail jako obchodní dopis
  • úprava textového sloupce (písmo, zvýrazňování a členění textu, výčty, nadpisy apod.)
  • psaní poštovních adres a umístění údajů na obálce
  • další obecné a typografické zásady (interpunkční znaménka, zkratky, značky, čísla a číslice apod.)
  • nejčastější stylistická a gramatická úskalí administrativního stylu

Kurz je zaměřen ryze prakticky. Účastníci se seznámí se základními pravidly pro grafickou a jazykovou úpravu úředních a obchodních písemností a získané znalosti si procvičí na vybraných příkladech a cvičeních.

Doporučená délka kurzu je 6 vyučovacích hodin s možností rozdělení do dvou dnů. Obsah i délku kurzu můžeme přizpůsobit Vašim potřebám. Při školení je možné použít Vaše firemní texty a písemnosti. Účastníci obdrží tištěný studijní materiál.

Kurz lze realizovat u Vás ve firmě v kterémkoliv městě nebo v učebnách v Praze 1, Novotného lávka 5.

Lektoři kurzu jsou kvalifikovaní a zkušení pedagogové.

Úprava písemností dle normy ČSN 01 6910

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.