Umění domluvit se s různými typy lidí - "komunikační typologie?

Kurz na míru

Základní info

2 dny

Motto:
"Víš kdo jsem? Ano?! Potom víš i to, jak se mnou mluvit.?

Komunikační typologie jednotlivých typů osobností slouží k umění přizpůsobit se partnerovi, lepšímu pochopení jeho požadavků a v konečném efektu ke zvýšení úspěšnosti jednání. Lidi lze rozdělit do čtyř hlavních typů a v prodejní situaci je nutností se těmto typům přizpůsobit. Každý z těchto typů se jinak projevuje, má jiná přání a potřeby, má své slabší a silné stránky, z jiných věcí má strach a hlavně - jiné věci ho motivují. Tudíž každého z těchto typů je třeba přesvědčovat jiným způsobem a jinými argumenty. Stejně jako zákazník, patří i Váš spolupracovník do některého z komunikačních typů.

Účastníci se naučí a natrénují:
Naučíte se určit komunikační typ svůj, Vašich spolupracovníků, obchodních partnerů i zákazníků. Osvojíte si a natrénujete postupy, jak s těmito různými typy komunikovat, a tím se vyvarujete chyb, na které negativně reagují.

Firma získá:
Pracovníky, kteří se dokáží vcítit do partnerů v komunikaci. Díky znalosti komunikační typologie se zkvalitnění jak komunikace s vnějšími partnery Vaší firmy, tak i s vnitřními spolupracovníky.

Umění domluvit se s různými typy lidí - "komunikační typologie?

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.