Účinný výběr spolupracovníků

Kurz na míru

Základní info

Komu je kurz určen:
manažeři

Cíl a přínos:
Naučit se základní techniky pro správný výběr spolupracovníků. Nacvičit si efektivní kladení otázek při výběrovém pohovoru.

Obsah:
* Jak se nezmýlit při výběru spolupracovníků - pravidla výběrového řízení
* Jaký postup zvolit s ohledem na charakter obsazované pozice - kritéria výběru a podoba výběrového řízení
* Jak správně klást otázky k rychlému poznání druhých - vedení výběrového pohovoru
* Jak si udržet perspektivního kandidáta - adaptační proces

Účinný výběr spolupracovníků

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.