TYPOLOGIE OSOBNOSTI MBTI - nástroj pro výběr a vedení lidí

Kurz na míru

Základní info

Cíl:
* Naučit se pracovat s metodikou dotazníku MBTI
* Naučit se využívat dotazníku v podnikové praxi
* Sebepoznání

Obsah:
* Úvod do teorie osobnosti, ze které vychází metodika MBTI
* Vyplnění a interpretace dotazníku MBTI
* Vysvětlení preferenčních párů (intuice, smysly, myšlení, cítění, extraverze, introverze, usuzování, vnímání)
* Prezentace jednotlivých typů a konkretizace v chování (rozhodování, získávání informací, práce s časem, řešení konfliktů, přístup k životu)
* Příklady a případové studie z oblasti vedení lidí
* Využití typologie při výběru zaměstnanců, při sestavování týmů, při řízení kariéry

Metody výuky:
Výklad, práce ve skupinách, individuální analýza typu, prezentace.

TYPOLOGIE OSOBNOSTI MBTI - nástroj pro výběr a vedení lidí

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je dvě a šest ? Součet zapište číslicemi.