Týmové dohody jako základ efektivní spolupráce

Kurz na míru

Základní info

Rozvojový třídenní program pro 6-12 účastníků. Zabývá se optimálním stylem chování v různých situacích běžných při spolupráci v týmu. Na základě hlubokého sebepoznání a poznání ostataních rozvíjí schopnost otevřeně komunikovat a řešit úkoly v týmu. Součástí programu je domácí příprava a osobní testy.


Naše rozvojové programy představují ucelený soubor nástrojů pro rozvoj firemní kultury s cílem zvyšovat efektivitu a výkonnost a zároveň být atraktívním zaměstnavatelem.


Obsah

 • Sedm stylů chování a jejich projevy

 • Výhody a rizika jednotlivých stylů

 • Projevy chování v 6 modelových situacích

 • Skutečné a optimální normy chování

 • Synergie v týmové práci

 • Reflexe a zpětná vazba při formování norem týmu

 • Stupně otevřenosti

 • Projevy chování účastníků v reálných situacích

 • Vliv jednotlivce na týmovou kulturu

 • Plány osobního rozvoje jednotlivých účastníků


Co Vám to přinese?

 • Sebeuvědomění a sebepoznání

 • Schopnost identifikovat styl chování ostatních

 • Pochopení souivislostí mezi postojem a chováním

 • Popis ideální týmové kultury a norem chování

 • Konkrétní kroky rozvojového plánu


Komu je program určen?

 • Reálným i ad hoc týmům

 • Všem, kdo si uvědomují potřebu efektivní spolupráce

 • Účastníkům na všech stupních firemní hierarchie

Týmové dohody jako základ efektivní spolupráce

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.