Týmová spolupráce

Kurz na míru

Základní info

Délka semináře:
3 dny - nejlépe v některém z malebných koutů naší republiky

Počet účastníků:
maximálně 20 účastníků (při více jak 10 účastnících budou přítomni 2 lektoři)

Co se na semináři naučíte:
* být jedním ze členů týmu
* ujímat se vedoucí role v týmu
* dokázat se podřídit ostatním
* přijímat svou roli v týmu
* důvěřovat ostatním
* řídit poradu
* být dobrým účastníkem porady
* přijímat skupinové rozhodnutí, používat různé typy hlasování
* používat metodu brainstormingu
* zadávat a přijímat úkoly
* naslouchat ostatním
* řešit konflikty uvnitř týmu

Probíraná témata:
* týmové role
* motivace týmu
* týmové řešení problémů
* vedení týmové porady
* metoda brainstormingu
* důvěra ostatním
* konflikt a jeho možnosti řešení
* předcházení syndromu vyhoření

Týmová spolupráce

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.