TÝMOVÁ SPOLUPRÁCE

Kurz na míru

Základní info

Zajímá vás, jak zvládat různé typy překážek v efektivní týmové spolupráci? Potřebujete tipy, jak správně rozpoznat a popsat definovat potřebné role v týmu? Chcete se naučit ovlivňovat týmové procesy? Víte, jak řešit chronické komunikační problémy? Chcete dlouhodobě udržovat pohodovou atmosféru v týmu?


5 hlavních věcí, které se účastníci naučí:

  • Pochopí hlavní zákonitosti efektivní týmové práce: fáze vývoje týmu; dynamiku týmových rolí; vlastní neformální roli v kolektivu; způsoby rozhodování ve skupině a dynamiku práce.
  • Osvojí si techniky efektivního řešení problémů a úkolů ve skupině a zásady konstruktivní skupinové diskuze.
  • Natrénují si vybrané asertivní dovednosti – požádat o spolupráci, odmítnout neoprávněný požadavek, poskytnout a přijmout zpětnou vazbu.
  • Bezpečně předcházet vzniku konfliktů vyplývajících z různorodosti členů týmu (diverzita – profesní, mužsko-ženská, osobnostní, národnostní, atd.) – účastníci porozumí této diverzitě hlouběji a v souvislostech, posílí svůj respekt vůči kolegům pomocí nástrojů účinnější komunikace.
  • Konstruktivně řešit vznikající konflikty pomocí otevřené komunikace.


Metodika:
Účastníci společně projdou minimálně 3 modelovými situacemi, včetně jejich videozáznamu a následné analýzy. Zažijí více týmových her, tvořivých technik a úloh, k získání vhledu do probíraných principů.

TÝMOVÁ SPOLUPRÁCE

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je pět a jedna ? Součet zapište číslicemi.