TÝMOVÁ SPOLUPRÁCE a její dynamika - s PSYCHOLOGEM

Kurz na míru

Základní info

V zaměstnání trávíme minimálně třetinu dne. Atmosféra v pracovním kolektivu představuje nedílnou součást naší profese, ovlivňuje výkony, motivaci, chuť řešit problémové situace, může být jedním z důvodů, proč se nám ráno chce nebo nechce do práce jít. Členové týmu se mohou vzájemně inspirovat, motivovat a dále rozvíjet. Dosahování cílů společnými silami je jednodušší, stejně jako překonávání překážek. Že se to lehko řekne, ale hůře uskutečňuje? To máte pravdu. V praxi samozřejmě často existuje situace naprosto opačná a nefunkční spolupráce mezi zaměstnanci tak vede k mnoha nepříjemným situacím nejen na pracovišti. Odchodem domů totiž pro většinu z nás pracovní nasazení nekončí, odnášíme si s sebou úspěchy i problémy, přemýšlíme o tom, co musíme zítra nebo v nejbližší době zvládnout, očekávání problému mění náhled na ostatní věci, zkresluje úsudek a nevědomě danou věc zveličuje a dopředu znesnadňuje její řešení.


Během tréninku týmové spolupráce a její dynamiky nejprve charakterizujeme jednotlivé pozice v týmu, každý bude moci zjistit, co očekává sám od sebe, od ostatních a ostatní od něj. Teoretické poznatky se během kurzu se zkušeným lektorem přenáší do praxe nácvikem nejrůznějších problémových situací. Identifikace vlastní pozice v rámci týmu pak vede ke zkvalitnění práce jak jednotlivce samotného, tak skupiny jako celku.


Během kurzu také odhalíte vědomé i nevědomé procesy, které mohou bránit komunikaci s ostatními členy týmu a efektivní spolupráci s nimi. Odkrytí slabých momentů a problematických míst v týmové spolupráci povede k zefektivnění procesů ve skupině. Naučte se s námi cítit se v pracovním kolektivu dobře, efektivně komunikovat a spolupracovat s ostatními a staňte se tak nepostradatelným článkem svého týmu!


Obsah kurzu:

  • Skupina a její základy. Identifikace jednotlivých pozic. Teorie a praktický nácvik.
  • Základy komunikace. Nácvik efektivní komunikace. Asertivita. Teorie a praktický nácvik. 
  • Motivace jedince jako proměnná v týmové spolupráci.
  • Time management. Nácvik řešení problémů.
  • Stress management

TÝMOVÁ SPOLUPRÁCE a její dynamika - s PSYCHOLOGEM

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.