Týmová spolupráce a aktivní budování efektivního týmu

Kurz na míru

Základní info

Charakteristika:
Cílem tréninku je pomoci při rozvíjení spolupráce uvnitř konkrétního pracovního týmu. K tomu je využíváno aktivit, které vyžadují aktivní zapojení účastníků, vzájemnou spolupráci a komunikaci.

Určeno pro:
- konkrétní firemní pracovní tým

Přínos kurzu pro tým:

* vytvoření pravidel komunikace uvnitř týmu
* hlubší vzájemné poznání
* podpoření neformální komunikace
* osvojení si technik týmové práce

Konkrétní aktivity a hry jsou zaměřené na:

* osvojení systematického přístupu k řešení problémů
* rozvoj efektivní spolupráce
* fungování týmu v psychicky a časově náročných situacích
* identifikaci a využívání tzv. týmových rolí
* uvědomění si konkrétních rizik v týmové spolupráci

Metody:
- tréninkové hry
- simulace
- moderovaná diskuse
- brainstorming

Rozsah kurzu:
2 - 3 výukové dny

Týmová spolupráce a aktivní budování efektivního týmu

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je devět a šest ? Součet zapište číslicemi.