Tvorba strategie firmy

Kurz na míru

Základní info

Popis:
Seznámíte se s procesem strategického rozhodování, minimalizací rizik neúspěchu. Zdokonalíte své dovednosti pro strategické rozhodování a pro vytvoření nové strategie podniku, a to včetně definování procesu její implementace, komunikace ve vztahu k vlastníkům firmy, jejímu vedení i ostatním zaměstnancům.

Strategický workshop k přípravě a realizaci strategie:
Definování faktorů, které rozhodují o úspěšnosti firmy
Provedení strategických analýz
Tvorba vize a volba hodnoty
Tvorba poslání a definování jeho úlohy ve strategii
Seznámení s procesem strategického rozhodování
Vysvětlení role strategie v podnikatelském plánování
Volba optimální strategie
Integrace strategie a kultury podniku
Implementace strategie
Komunikace strategie

Tvorba strategie firmy

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je osm a čtyři ? Součet zapište číslicemi.