Tvorba strategie firmy

Kurz na míru

Základní info

Popis:
Seznámíte se s procesem strategického rozhodování, minimalizací rizik neúspěchu. Zdokonalíte své dovednosti pro strategické rozhodování a pro vytvoření nové strategie podniku, a to včetně definování procesu její implementace, komunikace ve vztahu k vlastníkům firmy, jejímu vedení i ostatním zaměstnancům.

Strategický workshop k přípravě a realizaci strategie:

Definování faktorů, které rozhodují o úspěšnosti firmy
Provedení strategických analýz
Tvorba vize a volba hodnoty
Tvorba poslání a definování jeho úlohy ve strategii
Seznámení s procesem strategického rozhodování
Vysvětlení role strategie v podnikatelském plánování
Volba optimální strategie
Integrace strategie a kultury podniku
Implementace strategie
Komunikace strategie

Tvorba strategie firmy

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.