Trénování paměti - koncentrace, rozvoj tvořivosti, mozkový jogging, myšlenkové mapy

Základní info

Cílová skupina
Program je určen pro všechny, kteří chtějí získat znalosti a dovednosti sloužící k maximálnímu využití intelektových schopností. Absolventi získají informace jak si procvičit a posílit paměť a koncentraci, jak využívat kreativitu v pracovním i osobním životě, jak lépe a efektivněji plánovat úkoly a povinnosti apod.

Přínos pro posluchače
Kurz má nácvikový charakter. Účastník kurzu si osvojí metody pro rozvoj mentálních schopností, získá tipy pro mozkový jogging a na propojování funkcí obou hemisfér. Pochopením funkce paměti se naučí zpracovávat kvantum informací do lehce zapamatovatelné formy, a to zábavným způsobem. Naučí se využívat myšlenkové mapy.

Obsah

• vstupní test pro status quo

· jak nám funguje mozek

· pravá a levá hemisféra - umíme je propojit?

· k čemu je nám kreativita, lze se ji naučit?

· cvičení na koncentraci

· proces ukládání informací do paměti

· techniky posilování paměti a jejich praktické využití: Major systém pro číselné údaje, LOCI metoda (stavební kámen mnemotechnik)

· techniky pro zapamatování si jmen a tváří - tipy pro představování a vyvarování se nejčastějších chyb

· technika myšlenkových map - plánování, příprava a organizace akcí, prezentací, seminářů…

Metody
· testy, konzultace
· sdílené participativní učení
· diskuse, demonstrace
· prožitkové učení, hraní si

Forma
2 denní trénink

Trénování paměti - koncentrace, rozvoj tvořivosti, mozkový jogging, myšlenkové mapy

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je sedm a dvě ? Součet zapište číslicemi.