Tréninky PRODEJ

Kurz na míru

Základní info

Pro koho jsou tréninky PRODEJ určeny:

prodejci, obchodníci, finanční poradci, privátní bankéři, telemarketéři, přepážkoví pracovníci - teleři, servisní pracovníci působící u  privátní a firemní klientely, manažeři a trenéři, odpovědní za výsledky obchodu a rozvoj pracovníků.

Nejčastější požadavky našich klientů na rozvoj prodejců, změny postojů, postupů a systému návyků

  • Přeorientování pracovníků zpasivního prodeje na aktivní prodej
  • Zavedení konzultačního prodeje dle potřeb klienta
  • Zavedení / rozběhnutí CRM, aktivního servisu a vytěžení adresního materiálu (databází)

PŘEHLED ZÁKLADNÍCH TRÉNINKŮ PRO PRODEJCE A OBCHODNÍKY

1. TIME MANAGEMENT - SEBEŘÍZENÍ - PODNIKATELSKÉ MYŠLENÍ

Formulování cílů, plánování, časový management, organizování aktivit - návyků, monitoring a vyhodnocování efektivity aktivit, definování vzdělávacích potřeb

 

2. TELEMARKETING - KONTAKT MANAGEMENT - ODVAHA A ZÁBAVA

Kontakt management, zdroje, seznam klientů, příprava a oslovení, vzbuzení zájmu, zvládání vstupních námitek, sjednání schůzky, zápis získaných informací a jejich použití, plný diář, růst efektivity

 

3. ŘÍZENÍ VZTAHŮ - LIDSKOST A DŮVĚRYHODNOST

Příprava na jednání ze zápisu a dostupných zdrojů, zvládání vstupní vztahové konverzace a námitek, projevy přirozeného respektu a otevřenosti, empatie a pozorování uvolnění klienta

 

4. POTŘEBY - POROZUMĚNÍ A UVĚDOMĚNÍ

Rozdíl mezi situací a potřebou, prodej práce dle potřeb, zápis aktuální situace a potřeb (i potenciálních) do mapy potřeb (pojistný, finanční plán), klientovo citelné uvědomění naléhavosti řešení a představa o řešení

 

5. PREZENTACE - UŽITEČNOST A PŘESVĚDČIVOST

Příprava řešení dle potřeb, motivační vizualizace užitku, srozumitelná prezentace, logická argumentace, řešení otázek a námitek, klientovo ztotožnění se se správností a neodkladností řešení

 

6. UZAVŘENÍ DOHODY  - JISTOTA A NALÉHAVOST

Vstřícnost a zvládání obav a námitek v celém obchodním cyklu, asertivní a motivační techniky uzavírání obchodu, souhlas se sepsáním smlouvy, tvorba dohod a servisní příslib

 

7. DOPORUČENÍ - DŮVĚRYHODNOST A NÁVRATNOST

Sběr tipů na doporučení v obchodním cyklu, asertivní postup získání doporučení, výběrové doporučení na VIP, techniky jak se nechat představit, posilování spolupráce a partnerství s nominátory

 

8. SERVIS - DŮSLEDNOST A PARTNERSTVÍ

Aktivní servisní a prodejní plán, prodej při pasivním servisu, křížový prodej, minimalizace storna,

zajištění stability vlastního kmene klientů a jeho strategický rozvoj

 

9. VYJEDNÁVÁNÍ - ČESTNOST A ZISK

Příprava a projednání potřeb a zisků obou partnerů, ocenění a vyjednávací komunikace vzájemných ústupků, zvládání manipulací a fint, zápis a přesné formulace win-win dohod jako východisko do dalších jednání

Tréninky PRODEJ

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.