TRÉNINK ZÁKLADŮ EFEKTIVNÍ KOMUNIKACE

Kurz na míru

Základní info

Délka trvání: 2 dny

Cíle kurzu:
Seznámit se zásadami, principy, metodami a technikami efektivní komunikace
Uvědomit si svůj model komunikace a možnosti jeho změny
Naučit se aplikovat přístup otevřené - asertivní komunikace, zpětné vazby a naslouchání
Pochopit zásady vnitropodnikové komunikace

Obsah:
Kombinace interaktivních technik doplněných potřebnou teorií, umožňující rychlé pochopení a praktické osvojení základních principů efektivní komunikace.
Účastníci si v průběhu programu osvojí využívání hlavních nástrojů komunikace (první dojem, neverbální komunikace, aktivní naslouchání, účinné dotazování), pracují s tématy správné formulace myšlenek, efektivity sdělení, asertivity, prevence nedorozmění v komunikaci a kroků vedoucích ke vzájemnému pochopení a dohodě. Program je uzavřen tématem vnitropodnikové komunikace (jak spolu komunikujeme ve firmě, principy a nástroje interní komunikace, můj vnitřní zákazník).

TRÉNINK ZÁKLADŮ EFEKTIVNÍ KOMUNIKACE

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.