TRÉNINK MANAŽERSKÉHO A OBCHODNÍHO VYJEDNÁVÁNÍ V ZÁTĚŽOVÝCH SITUACÍCH

Kurz na míru

Základní info

Kombinace klasického tréninku a outdoor tréninku

Délka trvání: 3 dny

Cílem tréninku je poskytnout účastníkům prostor pro nácvik vyjednávání v zátěžových situacích. Interaktivní forma kombinující trenink s "outdoorem" nabízí skvělý prostor k řešení případových studií "přímo v terénu".

Obsah:
Trénink je zaměřen na oblast rozvoje osobnostních předpokladů a kompetencí dobrého vyjednavače. Podtrhuje význam dovedností v oblastech strategického rozhodování, poukazuje na situační vyjednavací přístupy a vede k přemýšlení nad volbou metod vyjednávání.
Outdoorové aktivity se opírají o osvědčené metody využívající téma, sílu a kvalitu prožitku jako prostředku vedoucího k pochopení a zažití treninkem nastavených témat.
V průběhu jednotlivých aktivit a případových studií budete mít možnost ověřit si úspěšnost vašich vyjednávacích vzorců a v případě potřeby je nahradit novými efektivnějšími přístupy.

TRÉNINK MANAŽERSKÉHO A OBCHODNÍHO VYJEDNÁVÁNÍ V ZÁTĚŽOVÝCH SITUACÍCH

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.