Trénink interních auditorů

Kurz na míru

Základní info

Obsah:
Jak provádět auditní činnosti v rámci systému řízení jakosti podle norem ISO řady 9000.

Ověřování vstupních znalostí
Základní principy soudobého řízení jakosti
Prevence, procesy, činnosti, dokumentace
Definice auditu, registrace a certifikace auditorů
Definice "Auditu jakosti", průběh auditu, druhy auditů, auditoři, registrace a certifikace auditorů
Plánování a příprava auditů
Plánování auditů, příprava na audit
Provedení prověrky
Úvodní jednání, charakteristiky auditorů a auditovaných, dovednost naslouchat, dovednost dotazovat se, druhy otázek, pozorování a sběr důkazů
Neshody a zpráva z auditu
Neshody, kategorizace neshod, schůzka auditorů, závěrečné jednání, auditní zpráva, následné a závěrečné činnosti, dohled, závěr
Revize "2000" norem ISO 9000+
Východiska revize, norma ISO/DIS 9000-4:2000

Trénink interních auditorů

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.