Trénink dovedností cenového vyjednávání pro nákupčí a prodejce

Kurz na míru

Základní info

Obsah:
Vyjednávání v modelových obchodních situacích, rozbor videonahrávek, identifikace zlomových bodů vyjednávání. Posílení sebejistoty při cenovém vyjednávání, zvýšení citlivosti na používání nátlakových taktik, nácvik obrany proti užívání nátlakových taktik.

Trénink dovedností cenového vyjednávání pro nákupčí a prodejce

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.