Tréningové moduly pre manažérov

Kurz na míru

Základní info

Tréningové moduly pre manažérov sú zamerané na manažérske zručnosti, riadenie ľudí a rozvoj ľudských zdrojov, na vedenie pracovných tímov a tímovú prácu, motivovanie pracovníkov, vedenie porád, manažment času a delegovanie úloh, riešenie konfliktov, na vyjednávacie zručnosti v práci manažéra, koučing, kreatívny manažment, zvládanie stresu a pracovnej záťaže a pod.

 • Delegovanie a zadávanie úloh
 • Riadenie porád a pracovných stretnutí
 • Vedenie hodnotiaceho pohovoru
 • Psychohygiena pre manažéra a zvládanie stresu
 • Manažérske rozhodovanie
 • Rozvoj zamestnancov
 • Presadzovanie požiadaviek u partnerov (manažérske vyjednávanie)
 • Riešenie problémových situácií
 • Motivácia spolupracovníkov
 • Moderný prístup k vedeniu ľudí (Leadership)
 • Koučing ako manažérsky nástroj
 • Riadenie a budovanie tímu
 • Riadenie času a priorít
 • Strategické plánovanie a práca Balanced Scorecard
 • Definovanie cieľov a kritérií hodnotenia (Key Performance Indicators)
 • Riadenie zmeny
 • Riadenie procesov
 • Riadenie projektov

 

Tréningové moduly pre manažérov

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.