Tréning analýzy neshodných produktů

Základní info

Společenská odpovědnost se stává stále častější oblastí zájmu firem, které
chtějí prezentovat svůj dobrovolný závazek chovat se v rámci svého fungo-
vání odpovědně k prostředí i společnosti, ve které podnikají.
Systém společenské odpovědnosti organizace může být ověřen nezávislou
certifikační společností v souladu s mezinárodně uznávaným standardem -
normou SA 8000.

Komu je školení určeno

• manažerům odpovědným za stanovování opatření po analýze neshod.
• zaměstnancům spolupracujícím při analýze a řešení neshodných
  produktů

Obsah školení

Výklad postavení opatření v ISO 9001
• cyklus PDCA
• opatření jako jeho motor

Stručný výklad analytických metod používaných při stanovování příčin neshod
• 5 x proč
• Ishikawův diagram

Praktický nácvik
• výběr konkrétních neshod uzavřených v minulém období k provedení
  analýzy
• přidělení vybraných neshod jednotlivým týmům
• provedení analýzy s využitím trénovaných metod
• zpracování a prezentace výsledků
• porovnání zjištěných kořenových příčin se záznamy
• diskuze o zjištěném stavu

Co Vám školení přinese

Získání znalosti a dovednosti při analýze příčin neshodných produktů,
představu o souvislostech mezi kořenovou příčinou neshody a opatřením.

Tréning analýzy neshodných produktů

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je pět a čtyři ? Součet zapište číslicemi.