Trenérské dovednosti

Kurz na míru

Základní info

Účastníci zvládnou:
teoretické minimum o specifikách učení v dospělém věku
adaptaci trénovaných dovedností na konkrétní skupiny účastníků tréninků
vhodné formy motivace účastníků tréninků
plánování výcvikové jednotky, jejích cílů a rozhodování o metodách, jež pro dosažení cílů výcviku zvolí
teoretické zásady aktivních tréninkových metod a jejich modelovou přípravu v týmových pracích
nacházet tzv. učební situace v praxi účastníků a využívat je k zobecnění v rámci tréninku
základní moderační techniky a schopnost poskytovat zpětnou vazbu k výkonu z tréninku
prezentační dovednosti

Trenérské dovednosti

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.