TRAIN the TRAINER - lektorské dovednosti

Kurz na míru

Základní info

Cíl kurzu:
Osvojit si klíčové dovednosti pro úspěšné vedení tréninků a školení.
Pochopit rozdíly mezi výukou a tréninkem.
Vysvětlit tréninkovou křivku a její zákonitosti. 
Naučit se tréninkové postupy. 
Procvičit si jak trénovat druhé a upevnit tento návyk.

Nejvhodnější pro:
Manažery, vedoucí firem a oddělení, personalisty, kteří jsou součástí systému rozvoje pracovníků, školí a trénují na pracovišti.

Obzvlášť vhodné pro vedoucí v prodeji a službách. Profesionální trenéry, pedagogy a všechny, kteří se zabývají vzděláváním druhých.

Obsah kurzu:

* Obsah je vždy detailně upraven dle požadavků zadavatele

• Jak probíhá proces učení?
* Typy učení (Test: Jaký jsem učící typ?)
* Oblasti učení - kompetenční model
• Základy správně vedeného tréninku
* Stanovení cíle 
* Obsah a forma sdělení 
* Sestavení osnovy tréninku
• Osobnost trenéra
* Role a klíčové kompetence 
* Image a základy etikety
• Komunikační kanály při vedení tréninku
* Typy komunikace, jejich vztahy 
• Nonverbální komunikace
* Využití gestikulace a řeči těla
* Práce s hlasem
• Formy vedení tréninku
* Prezentace vs. facilitace
• Interaktivní prvky tréninku
* Cvičení a hra: Rozdíly a zacílení
* Zadání, průběh a vyhodnocení
• Cílová skupina
* Dynamika skupiny
* Řízení nálady v publiku 
• Komunikace s publikem
* V průběhu tréninku
* Zvládání námitek a odmítavého stanoviska
* Řízení diskuze, základní moderační dovednosti
• Podpora sdělení
* Vizualizace, užití barev
* Využití audiovizuální techniky
• Vyhodnocení tréninku
* Zhodnocení cílů a očekávání
* Zpětná vazba a způsob jejího sběru
• Nejčastější chyby trenéra
* ve vlastním projevu
* v práci s cílovou skupinou
• Vlastní projev a jeho rozbor
* Trénink na vybrané téma
* Zpětná vazba

 

Poznámky: 
Otazník
Téměř každá firma deklaruje, že její zaměstnanci jsou pro ni klíčoví, že jsou tím nejdůležitějším zdrojem. Jak je to u Vás? Podporujete rozvoj svých zaměstnanců skutečně efektivními metodami?
Jak vést účinný trénink a doručit potřebné znalosti a dovednosti Vás naučí náš trénink. Dostanete do rukou snadno uchopitelné nástroje a povedou Vás profesionální trenéři s bohatou praxí.
Nadto získáte kvalitní zpětnou vazbu na svůj výkon pomocí videotréninku.

Metody: 
Interaktivní prezentace;
Facilitace;
Cvičení;
Simulace a rozbor

Key: train, trenér, trénink, trénovat, učit, výuka, projev, trénování, trainer

TRAIN the TRAINER - lektorské dovednosti

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je dvě a dvě ? Součet zapište číslicemi.