Train The Trainer

Kurz na míru

Základní info

Train The Trainer

Stali jste se školiteli ve své firmě? Školíte v oblasti „soft

skills“, firemní produkty, procesy, bezpečnost práce nebo jinou oblast? Využijte

příležitosti a seznamte se s moderními pedagogickými postupy i tzv. „lektorskými

fintami“. Pomůžeme Vám stát se profesionálním a uznávaným lektorem.

Popis

Pokud pracujete jako školitelé, víte, že školení ovlivňují 4

faktory – osobnost školitele, účastníci školení, obsah a vhodná školící metoda.

Na našem kurzu Vás navíc naučíme odhalit své silné i slabé stránky, motivovat

účastníky, připravit školení obsahově i metodicky. Zároveň budeme trénovat práci

s hlasem a praktické postupy v rámci duševní hygieny. Ukážeme Vám, jak školit i

„nezáživná“ nebo náročná témata, jakými jsou např. bezpečnost práce, pracovně

právní vztahy apod. Budete připraveni jako trenéři na zvládnutí standardních i

nečekaných situací. Kurz je zakončen praktickou lektorskou ukázkou účastníků.

Absolvent kurzu obdrží certifikát

Obsah

1. den

-  metody práce lektora ve vztahu k typu skupiny

-  pravidla lektorského „řemesla“

-  osobnostní i vědomostní příprava na školení

2.den

-  osobnost lektora

-  pravidla komunikace s širším publikem

-  nácvik zpětné vazby (videorozbor, modelová situace)

3.den

-  konstrukce vzdělávací akce a její příprava

-  metodika vedení kurzů

-  práce s technikou a pomůckami

4.den

-  náročné školící situace a práce s publikem

-  typologie posluchačů

-  rozvinuté lektorské metody

5.den

-  praktické zkoušky

-  certifikace účastníků kurzu

-  slavnostní zakončení

Metody:

-  zpětná vazba lektora a skupiny

-  videotrénink

-  modelové situace

-  výklad

-  skupinová práce

-  diskuse

Train The Trainer

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je deset a deset ? Součet zapište číslicemi.