TQM - komplexní kvalita

Kurz na míru

Základní info

Popis:
Jak vytvořit takové podmínky, které povedou ke komplexní kvalitě ve všech činnostech firmy. Jak navrhnout a zavést jednoduché postupy, které zvýší produktivitu, uspoří náklady a čas.

Klasický model zabezpečování jakosti
Moderní model zabezpečování jakosti
Standardizované modely
ISO 9000+, velká revize ISO (ISO 9001:2000, ISO 9004:2000), QS 9000, VDA, EFQM ME, Přínosy a úskalí standardizovaných modelů
TQM
Jakost v pojetí TQM, bariéry jakostní a produktivní práce, motivace, efektivní porady, MBO, nepřetržité zlepšování jakosti a produktivity, "TQM a 6sigma"
Just in Time ve všech činnostech firmy
Organizování pracovního místa (U Line)
Logistika navazujících pracovních procesů (Pull System)
Řízení a kontrola výkonu, monitorování a kontrola
Totální produktivita a podmínky jejího udržení

TQM - komplexní kvalita

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.