TOP C - Motivace jako nástroj řízení

Kurz na míru

Základní info

Jak na to, abychom „správně“ motivovali?

¨

„Správně motivovat“ sebe sama i ostatní, aby dosahovali výkonů, které od nich společnost očekává, není jednoduchou záležitostí a je vyhledávanou předností u lidí na vedoucích pozicích. V praxi se nestačí spoléhat pouze na „zdravý rozum“ a „vlastní intuici“, ale také mít znalosti a dovednosti toho, jakým způsobem, kdy a jak vhodně podřízené a kolegy motivovat. Pouze motivovaný nadřízený může sloužit jako vzor a je schopen motivovat ostatní. A to pouze tehdy, pokud se zabývá jejich potřebami, zájmy a motivy na pracovišti.

Obsah kurzu:

„  Co je motivace?

„  Psychologie motivace

„  Maslowa pyramida potřeb v praxi

„  Struktura potřeb

„  Faktory uspokojení a frustrace

„  Konkrétní potřeby, motivy a zájmy na pracovišti

„  Formy motivace

„  Proč vůbec pracujeme?

„  Jak člověk motivuje sám sebe

„  Motivování jako úkol řízení

„  Možnosti uspokojování potřeb

„  Finanční vs. nefinanční motivace

„  Pracovní spokojenost

„  Možnosti ovlivňování

„  Nadřízený jako vzor

„  Příklady z praxe a tréninové modely

Chcete tento kurz šitý na míru vašim potřebám?

Kontaktujte nás.

TOP C - Motivace jako nástroj řízení

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.