TOP C - Assessment a Development center

Kurz na míru

Základní info

Assessment Centrum - AC

Výraz „Assessment Centre - AC“ je do češtiny překládán jako „Hodnotící centrum“. Jedná se o speciální diagnostikou metodu, která se používá k hodnocení pracovníků, a to buď jako součást přijímacího řízení, nebo v případě hledání talentů na vyšší pozice z vlastních řad.
Podstatou Assessment centra je poznat kandidáty na pracovní pozici v simulovaných pracovních a týmových situacích a porovnat jejich úroveň. Má tak větší potenciál zjistit důležité znaky chování kandidáta vzhledem k obsazované pozici než klasický pohovor. Nejen počet metod, ale také přítomnost více hodnotitelů odlišuje tento přístup od běžných výběrových technik. Vyšší počet hodnotitelů – pozorovatelů naplňuje princip „více očí“ a dává objektivnější hodnocení a tím možnost vybrat nejvhodnějšího kandidáta.

Metody a techniky v AC

 1. Individuální situace, kde účastník vystupuje sám
 2. Skupinové práce – reflektuje spolupráci v týmu a přístupy k řešení týmových úkolů
 3. Psychodiagnostické testy – založené na sebehodnocení účastníka, jaký je jeho vlastní obraz
 4. Hraní rolí - interaktivní cvičení
 5. Diskuse, manažerské hry, kombinovaná cvičení
 6. Behaviorální pohovor zaměřený na předešlé zkušenosti, přístupy a výsledky

Formy AC

 1. Indoorové AC
 2. Outdoorové AC

Výhody AC

 1. Ucelenost hodnocení – uplatnění principů „více očí“ a „více úhlů pohledu“ po delší časový úsek dává ucelenost a mnohostrannost hodnocení
 2. Různost metod – Použití různých metod zajišťuje flexibilitu a schopnost přizpůsobit Assessment Center zadáním a kritériím
 3. Pohled z venku – nezávislá zpětná vazba poskytuje cenné informace a může být korigující

Výstupy z AC

 1. Závěrečná zpráva o všech účastnících
 2. Celkové hodnocení účastníků obsahuje popis silných a slabých stránek jednotlivce, jeho postoje a úroveň motivace, osobnostní, výkonové a profesní charakteristiky

Development Center - DC

„Development Centrum - DC “ je do češtiny překládáno jako „Rozvojové centrum“. Jedná se o intenzivní rozvojový program, který používá metody jako Assessment centrum, ale liší se svým účelem. Development Centrum slouží k posouzení potenciálů účastníků a poznatky které přináší, slouží k nastavení plánu jejich osobního rozvoje.

V čem se liší Development centrum od Assessment centra

 1. Nemá stanovena kritéria, zda účastník obstál nebo ne
 2. Je zaměřeno na rozvoj individuálních potřeb účastníků, identifikuje silné stránky a potenciály pro zlepšení
 3. Formuluje dlouhodobé potřeby
 4. Nemá liniové manažery jako hodnotitele
 5. Je více zaměřeno na sebehodnocení
 6. Zaměřuje se na potenciály účastníků
 7. Jsou řízeny tak, aby uspokojovali potřeby jednotlivce, stejně tak jako společnosti
 8. Klade důraz na poskytování zpětné vazby zaměřené na rozvoj jednotlivce
 9. Poskytuje ihned zpětnou vazbu
 10. Většinou se používá pro interní kandidátyTOP C - Assessment a Development center

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.