Timemanagement

Kurz na míru

Základní info

Popis:

Cílem modulu je správné určování priorit a hospodaření s časem. Důsledkem správného dodržování zásad timemanagementu je efektivnější práce Vašich zaměstnanců.Co Vám nabízíme:

*
Zásady pro správné stanovování priorit. Podstata uznávaných metod "ABCD", "OSUD" a "Párové analýzy priorit".
*
Jak si tvořit časové rezervy. Maslowova hiearhie potřeb.
*
Pravidla a nástroje efektivního řízení časových zdrojů.
*
Výhodné dělení pracovních aktivit v časové ose dne a týdne.
*
Negativní důsledky špatného Timemanagementu.
*
Praktické ukázky, jak Timemanagement správně používat.

Timemanagement

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.