TIME MANAGEMENT SE ZAMĚŘENÍM NA PRIORITY A SEBEŘÍZENÍ

Kurz na míru

Základní info

Trénink kombinuje time management 4. generace a ověřený koncept dělení manažerského času na čas úkolů od šéfa, systémový čas a čas, který máme sami v rukou. Odejdete s třetinovou úsporou a jednoduchými tipy pro kontrolu nad zbývajícími dvěma třetinami.


5 hlavních věcí, které se účastníci naučí: 

  • Osvojit si strukturované vnímání manažerského času, rozklíčovat zodpovědnosti, které na sebe bereme bez toho, že nám patří – a naučit se správně delegovat. 
  • Identifikovat činnosti, kterými v manažerské úloze přinášíme hodnotu, na ty se zaměřit formou stanovení priorit a odstranit tak jalovou práci.
  • Porozumět 4 základním návykům moderního sebeřízení: shromažďování, třídění, plánování a jednání.
  • Používat kvadranty Naléhavé vs. Důležité pro efektivní plánování každý den. 
  • Používat některou z technik efektivního plánování a hospodaření s energií: Paretovo pravidlo, trsování, střídání činností, soulad s biorytmy, uzavírání tvarů, 60:40 atd.

 
Metodika:
Účastníci projdou sérií her, cvičení, případových ministudií, které objasní probraná témata a techniky. Budou mít dostatek času na zamyšlení nad vlastní efektivitou a na přípravu vlastních plánů – i na jejich „obhajobu“ a diskuzi s kolegy.

TIME MANAGEMENT SE ZAMĚŘENÍM NA PRIORITY A SEBEŘÍZENÍ

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je tři a šest ? Součet zapište číslicemi.